אירועים והודעות


ראש העיר הגע לביקור המדריכים הפזורים בסניפי קרית גת והביע את הערכו למדריכים המסורים ולפעילות הענפה.